Komunikaty Wszystkie kategorie

W całym kraju od soboty (10 października) zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Szczegóły: gov.pl/koronawirus

czytaj więcej

W całym kraju od soboty (10 października) zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Szczegóły: gov.pl/koronawirus

czytaj więcej

Informacja o czasowym zamknięciu drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie w związku z robotami budowlanymi.

czytaj więcej

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla zlewni Iny i Płoni od godz. 14:05 dnia 26.05.2020 do odwołania.

czytaj więcej

A6 - Brak bezpośredniego przejazdu na trasie Stargard - Kołbaskowo na węźle Sz-in Kijewo. Planowany czas likwidacji 31.10 br.

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 13:53 dnia 23.09.2020 do odwołania Obszar: przyrzecze Warty środkowej od Zb. Jeziorsko do Wełny (łódzkie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa łódzkiego w przyrzeczu Warty środkowej od Zb. Jeziorsko do Wełny, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 14:04 dnia 21.09.2020 do odwołania Obszar: Zlewnia Pilicy do zbiornika Sulejów (łódzkie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni górnej Pilicy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

czytaj więcej

W dniu 19.09.2020 o godz. 10;00 z powodu remontu autostrady A4 na odcinku pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn - Koźle obowiązuje zmiana organizacji ruchu.

czytaj więcej

Od dn. 10.08.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni Pilicy do zbiornika Sulejów.

czytaj więcej

Od dnia 19.08.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni górnej Warty i Liswarty.

czytaj więcej

Od dn. 13.07.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze przyrzecza Warty środkowej od zbiornika Jeziorsko do rz. Wełny.

czytaj więcej

Od dn. 31.07.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni górnej Warty od Liswarty do Zb. Jeziorsko oraz Prosny.

czytaj więcej

Od 27.05.2019 r. występują utrudnienia na węźle drogowym - skrzyżowanie dróg DK86 oraz DK81 ( ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.

czytaj więcej

W dniach od 30.08 do 07.11.2020r. pomiędzy Ochodzą a Wisłą Głębce wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

W dniach od 30.08 do 07.11.2020r. pomiędzy Częstochową a Myszkowem wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie.

czytaj więcej

W dniach 30.08-07.11.2020r. pomiędzy Zawierciem a Katowicami wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

Przebudowa ulicy Pieniężnego (DP 3935N) w Reszlu, na odcinku od DW 590 do granicy miejscowości - zaplanowano całkowite zamknięcie od 10.08.2020r. do dnia 31.12.2020r. Objazdy będą wyznaczone zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.

czytaj więcej

PZD w Nowym Sączu informuje, że od dnia 10.08.2020 r. do 18.12.2020 r. droga powiatowa nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Wielogłowy będzie zamknięta.

czytaj więcej

Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 µg/m3; dopuszczalne 25 dni – średnio z ostatnich 3 lat) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy w województwie dolnośląskim.

czytaj więcej

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w strefie dolnośląskiej.

czytaj więcej

liczba pozycji: 343 - strona 17/18
Pobierz wersję XML