Komunikaty Wszystkie kategorie

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Pszczyna a st. Chybie wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Czechowice-Dziedzice a st. Wisła Głębce wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Pszczyna a st. Bielsko-Biała Gł. wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 23-31.10.2021r. pomiędzy st. Sól a st. Zwardoń wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 26-28.10.2021r. pomiędzy Tychami a Tychami Lodowiskiem wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 19-21.10.2021r. pomiędzy Tychami a Tychami Lodowiskiem wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

Od 28.06.2021 r. most na rzece Guber zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna, powiat kętrzyński, gmina Korsze będzie zamknięty.

czytaj więcej

W dniu 17.06.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

czytaj więcej

POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3)dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10 od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

liczba pozycji: 352 - strona 17/18
Pobierz wersję XML