Komunikaty Ogólne

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego - Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

czytaj więcej

WIOŚ informuje, że dnia 20.10.2017 r. w Kaliszu, w Pile, w Borówcu oraz na obydwóch stacjach pomiarowych w Poznaniu wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin dla pyłu PM10.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w przypadku wystąpienia zagrożeń z powietrza będzie informowało o tym fakcie w systemie RSO.

czytaj więcej

Opolska Policja informuje o aktywności oszustów działających między innymi metodą "na wnuczka" lub "na policjanta".

czytaj więcej

Warszawa: Przekroczenie w 2017 r dozwolonej liczby dni (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w strefie aglomeracja warszawska

czytaj więcej

liczba pozycji: 21 - strona 1/2
Pobierz wersję XML