Komunikaty Ogólne

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego dla BaP w powietrzu

czytaj więcej

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Rozsyłane są fałszywe SMS-y od nadawcy "Kwarantanna". Prosimy nie otwierać linku i usunąć wiadomość.

czytaj więcej

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”.

czytaj więcej

Uwaga fałszywe sms dotyczące kwarantanny

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Usiłowanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność!

czytaj więcej

Uwaga ! Policja ostrzega ! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność.

czytaj więcej

W dniu 17.09.2021 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu.

czytaj więcej

W dniu 17.09.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

W dniu 17.09.2021 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

"Seniorze, jesteś niepełnosprawny, masz trudności z dotarciem na szczepienie COVID-19? Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy-zapewni Ci bezpłatny dojazd".

czytaj więcej

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 20 - 21 września 2021 r., przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Uwaga! Stan wyjątkowy na terenie części woj. podlaskiego. Obejmuje on 115 miejscowości, bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

czytaj więcej

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Pszczyna a st. Chybie wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Czechowice-Dziedzice a st. Wisła Głębce wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniach 29.08-6.11.2021r. pomiędzy st. Pszczyna a st. Bielsko-Biała Gł. wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

W dniu 17.06.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

liczba pozycji: 36 - strona 1/2
Pobierz wersję XML