Komunikaty Meteorologiczne

Woj. wielkopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

czytaj więcej

Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach od godz. 13:00 dnia 17.06.2021 do godz. 20:00 dnia 21.06.2021 dla wszystkich powiatów.

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

czytaj więcej

Woj. lubuskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

czytaj więcej

WCZK informuje: od godz. 11:30 dnia 17.06.2021 r. do godz. 20:00 dnia 21.06.2021 r., IMGW ostrzega o upałach na terenie woj. zachodniopomorskiego - 8 powiatów

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 9
Pobierz wersję XML