Komunikaty Meteorologiczne

Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 powiat: iławski, nidzicki, nowomiejski.

czytaj więcej

liczba pozycji: 2
Pobierz wersję XML