Komunikaty Hydrologiczne

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadziła stan zagrożenia dla woj. zachodniopomorskiego.

czytaj więcej

lubuskie, rzeka Odra, wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 21-23.10.2020

czytaj więcej

dolnośląskie, rzeka Odra, wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 16-22.10.2020

czytaj więcej

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla zlewni Iny i Płoni od godz. 14:05 dnia 26.05.2020 do odwołania.

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 13:53 dnia 23.09.2020 do odwołania Obszar: przyrzecze Warty środkowej od Zb. Jeziorsko do Wełny (łódzkie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa łódzkiego w przyrzeczu Warty środkowej od Zb. Jeziorsko do Wełny, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 14:04 dnia 21.09.2020 do odwołania Obszar: Zlewnia Pilicy do zbiornika Sulejów (łódzkie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni górnej Pilicy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

czytaj więcej

Od dn. 10.08.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni Pilicy do zbiornika Sulejów.

czytaj więcej

Od dnia 19.08.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni górnej Warty i Liswarty.

czytaj więcej

Od dn. 13.07.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze przyrzecza Warty środkowej od zbiornika Jeziorsko do rz. Wełny.

czytaj więcej

Od dn. 31.07.2020 do odwołania, obowiązuje ostrzeżenie dot. suszy hydrologicznej na obszarze zlewni górnej Warty od Liswarty do Zb. Jeziorsko oraz Prosny.

czytaj więcej

liczba pozycji: 10
Pobierz wersję XML