Komunikaty Wszystkie kategorie

W dniach 19.07-29.08.2021 r., utrudnienia drogowe czas remontu Węzła Torzym wraz z obszarem SPO na Autostradzie A2. Prace remontowe wg. harmonogramu.

czytaj więcej

Ze względu na prace modernizacyjne, zamknięty zostanie odcinek drogi DK74 Żarnów - Sulejów. Zorganizowano objazd. Utrudnienia wystąpią w dniach 26.07- 04.08.

czytaj więcej

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1499N na odcinku pomiędzy msc. Kominki i Mołdyty na ok. 2 tygodnie.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna - Noteć

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna

czytaj więcej

Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry

czytaj więcej

W okresie lipiec - wrzesień zamknięta DK 91 (343 km) w m. Zgierz na odcinku od ul. Chełmskiej do 1-go Maja. Wprowadzono objazdy.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

Od 28.06.2021 r. most na rzece Guber zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 1567N w miejscowości Prosna, powiat kętrzyński, gmina Korsze będzie zamknięty.

czytaj więcej

IMGW Poznań ostrzega: susza hydrologiczna dla Zlewni Iny i Płoni.

czytaj więcej

W dniu 17.06.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

czytaj więcej

POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 337 - strona 16/17
Pobierz wersję XML