Komunikaty Wszystkie kategorie

stan wody: 219 cm
stan ostrzegawczy: 360 cm
stan alarmowy: 400 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 106 cm
stan ostrzegawczy: 300 cm
stan alarmowy: 460 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

W dniach 24.09 – 24.10.2023 r. na A1, 20+600 km - 26+652 km, roboty drogowe ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Brak możliwości zjazdu i wjazdu na węźle w kierunku Gdańska.

czytaj więcej

stan wody: 153 cm
stan ostrzegawczy: 400 cm
stan alarmowy: 430 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

W dniach 25 - 28.09.2023 r. na terenie woj. świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. Warszawa Centrum

czytaj więcej

W dniach 25.09-03.10.2023 r. na części terenu woj. łódzkiego odbędzie się zrzut szczepionki dla lisów. Szczegóły na stronie http://aph.org.pl/lodzkie"

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 88 susza hydrologiczna

czytaj więcej

Planowane prace drogowe na A1 w kierunku Łodzi w terminie 11.09.2023 – 11.10.2023r.

czytaj więcej

Planowane prace drogowe na S7i- w terminie 19 - 30.09.2023r.

czytaj więcej

Zamknięcie drogi nr 1691K w Skawicy

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Państwowej Służby Hydrologicznej nr 7/2023.

czytaj więcej

IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Parsęta od Radew do ujścia od 10:08/20.09.2023 do odwołania.

czytaj więcej

Od 18.09. do 03.10. br. odcinek DW nr 604, o długości ok 3 km pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki będzie całkowicie zamknięty dla ruch.

czytaj więcej

od 18.09.2023 r. od godz. 10:00 Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta (łódzkie, opolskie, śląskie)

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, WPiOH wprowadziło ostrzeżenie hydrologiczne o suszy dla rzeki Drawy, od godz. 10:10 dnia 18.09.2023 do odwołania

czytaj więcej

Ważność: od godz. 10:20 dnia 18.09.2023 do odwołania. Obszar: Noteć górna (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

BPH we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydal ostrzeżenie - susza hydrologiczna dla zlewni Drawy

czytaj więcej

IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne nr 86 - susza hydrologiczna (Warta i Liswarta) - do odwołania.

czytaj więcej

liczba pozycji: 349 - strona 14/18
Pobierz wersję XML