Komunikaty Meteorologiczne

Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. mazowieckie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. lubelskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. mazowieckie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. mazowieckie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. śląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. lubelskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. pomorskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. mazowieckie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 24:00 dnia 28.07.2021

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 19
Pobierz wersję XML