Komunikaty Meteorologiczne

IMGW-PIB w Gdyni ostrzega o silnym wietrze w strefie brzegowej cz. środkowa od godz. 12:00 dnia 03.12.2021 do godz. 05:00 dnia 04.12.2021 r.

czytaj więcej

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr w strefie brzegowej/1 Obszar Strefa brzegowa - część środkowa Ważność od godz. 12:00 dnia 03.12.2021 do godz. 05:00 dnia 04.12.2021 Przebieg Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7 w skali B. Uwagi Brak.

czytaj więcej

Woj. pomorskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu

czytaj więcej

IMGW-PIB Szczecin ostrzega o intensywnych opadach śniegu od godz. 09:02 dnia 03.12.2021 do godz. 20:00 dnia 03.12.2021 r.

czytaj więcej

IMGW-PIB w Gdyni ostrzega o silnym wietrze w strefie brzegowej cz. zachodnia od godz. 05:20 dnia 03 bm., do godz. 05:00 dnia 04.12.2021 r.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 pg/mJ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 9
Pobierz wersję XML