Upał

15.07.2024 09:15:03
Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Upał

15.07.2024 09:15:03
Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach

Upał

15.07.2024 08:01:01
Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Upał

14.07.2024 12:40:10
Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 125

21.06.2024 17:29:00
IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA zlewnie Olawy i Slezy od 11:35/21.06.2024 do odwolania.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 124

21.06.2024 17:27:00
IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA zlewnia gornej Bystrzycy do Mietkowa i Strzegomki do Lazan od 11:23/21.06.2024 do odwolania.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 121

17.06.2024 15:57:00
IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Kaczawa górna do Dunina od 12:13/17.06.2024 do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody

Jakość powietrza PM 10

22.05.2024 12:34:00
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Jakość powietrza - PM10

07.05.2024 12:54:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Ryzyko przekroczenia poziomu PM10

22.02.2024 13:05:00
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM 10 na terenie m. Nowa Ruda.
liczba pozycji: 10 - strona 1 z 1 łącznie