Rzeka: Czarna, wodowskaz: Staszów

13.07.2024 10:50:00
stan wody: 161 cm
stan ostrzegawczy: 220 cm
stan alarmowy: 260 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Czarna, wodowskaz: Januszewice

13.07.2024 05:50:00
stan wody: 248 cm
stan ostrzegawczy: 360 cm
stan alarmowy: 410 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Czarna, wodowskaz: Połaniec

13.07.2024 02:50:00
stan wody: 105 cm
stan ostrzegawczy: 290 cm
stan alarmowy: 350 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Kamienna, wodowskaz: Bzin

13.07.2024 03:50:00
stan wody: 117 cm
stan ostrzegawczy: 180 cm
stan alarmowy: 230 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Kamienna, wodowskaz: Czekarzewice

13.07.2024 10:30:00
stan wody: 78 cm
stan ostrzegawczy: 160 cm
stan alarmowy: 220 cm
trend: ↓malejący
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Koprzywianka, wodowskaz: Koprzywnica

13.07.2024 10:50:00
stan wody: 192 cm
stan ostrzegawczy: 290 cm
stan alarmowy: 360 cm
trend: ↓malejący
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Nida, wodowskaz: Brzegi

11.07.2024 12:30:00
stan wody: 80 cm
stan ostrzegawczy: 240 cm
stan alarmowy: 300 cm
trend: określenie niemożliwe
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Nida, wodowskaz: Pińczów

13.07.2024 10:40:00
stan wody: 195 cm
stan ostrzegawczy: 250 cm
stan alarmowy: 300 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Wisła, wodowskaz: Zawichost

13.07.2024 10:50:00
stan wody: 212 cm
stan ostrzegawczy: 480 cm
stan alarmowy: 620 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Wisła, wodowskaz: Annopol

13.07.2024 02:40:00
stan wody: 205 cm
stan ostrzegawczy: 500 cm
stan alarmowy: 550 cm
trend: ↔bez zmian
źródło: IMGW-PIB

Rzeka: Świślina, wodowskaz: Nieulisko Duże

13.07.2024 10:50:00
stan wody: 255 cm
stan ostrzegawczy: 460 cm
stan alarmowy: 510 cm
trend: ↑rosnący
źródło: IMGW-PIB
liczba pozycji: 11 - strona 1 z 1 łącznie