Komunikaty Wszystkie kategorie

Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla zlewni rzek: Górna Narew, Środkowa Narew i Leśna.

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia dolnej Narwi, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia Pisy, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

liczba pozycji: 23 - strona 2/2
Pobierz wersję XML