Utrudnienie dk83 (40,8-43km)

13.07.2024 11:31:00
Utrudnienie dk83 (40,8-43km), m. Małków. Sprzątanie nawierzchni z naniesionego błota na jezdnie po ulewnych opadach deszczu.

Zakmnięcie odcinka DK 92

18.06.2024 11:57:00
Z powodu remontu mostu na Ochni w Kutnie zostanie zamknięty 4km odcinek DK92 do połowy 10.2024. Fragm. drogi zaczyna się u zbiegu DK60 z DW702 (skrzyż. ulic Bitwy pod Kutnem z Łąkoszyńską), a kończy przy Rondzie Unii Europejskiej (skrzyż. Sklęczkowskiej (DK92) i Wschodniej).

Utrudnienie DK91 m. Radomsko

07.11.2023 09:00:00
m. Radomsko ul. Narutowicza - budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Pracami objęty zostanie odcinek trasy o dł. ok. 1,8 km między rondem i ul. Witosa.
liczba pozycji: 3 - strona 1 z 1 łącznie