m. Radomsko ul. Narutowicza - budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Pracami objęty zostanie odcinek trasy o dł. ok. 1,8 km między rondem i ul. Witosa.

Utrudnienie DK91 m. Radomsko ul. Narutowicza - budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Pracami objęty zostanie odcinek trasy o długości ok. 1,8 km między rondem (u zbiegu z u obwodnicą miasta) i ul. Witosa. lica Narutowicza – DK91 zostanie zamknięta na odcinku od ronda (u zbiegu z obwodnicą) do ul. Witosa. Zakaz nie będzie jednak dotyczył pojazdów komunikacji zbiorowej i dojazdów do posesji.
Jadący DK91 od strony Piotrkowa Tryb. w kier. Częstochowy będą musieli dojechać do obwodnicy miasta, skręcić na rondzie w prawo i dojechać nią do ul. Brzeźnickiej DK42, którą powrócą do centrum i dalej będą mogli kontynuować podróż DK91. Analogicznie w przeciwnym kierunku. Z kolei podążający DK42 (ul. Brzeźnicką) od strony Pajęczna w kierunku Końskich muszą zjechać na obwodnicę miasta, dojechać do ronda u zbiegu z DK91 (oraz ulicami Dobryszycką i Sikorskiego) i tą ostatnią dotrzeć do DK42, którą będą mogli kontynuować podróż w kierunku wschodnim.
Apelujemy do kierowców aby odcinek między Kamieńskiem i Radomskiem pokonywali autostradą A1, unikną wówczas przymusowych postojów i opóźnień w podróży.

wróć do listy