Komunikaty Ogólne

Policja ostrzega – dzisiaj w woj. świętokrzyskim odnotowano próby wyłudzeń pieniędzy od osób starszych tzw. metodą "NA WNUCZKA / POLICJANTA / LEKARZA" itp.

czytaj więcej

POLICJA OSTRZEGA W dniu 01.06.2023r. w Toruniu odnotowano próbę wyłudzenia pieniędzy od osoby starszej metodą „na policjanta”.

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Usiłowanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność!

czytaj więcej

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU, powiat tucholski, w związki z rozpoczęciem zwalczania szkodliwych owadów.

czytaj więcej

UWAGA! POLICJA OSTRZEGA! Dokonanie oszustwa na szkodę osoby starszej w woj. lubuskim. Istnieje możliwość ponownych oszustw. Zalecana wzmożona ostrożność.

czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu i prowadzenie prac w rejonie ulicy Podgórnej i Zyty w Zielonej Górze przedłużona do 25.06.2023

czytaj więcej

Na terenie leśnictw: Zieleń, Nadleśnictwa Susz pow. iławski wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu.

czytaj więcej

Powiaty: wejherowski, kościerski i lęborski obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

27.04. 2023 r. w pow. mrągowskim stwierdzono wściekliznę u nietoperza. Określono obszar, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich i wprowadzono nakazy.

czytaj więcej

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego(20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

czytaj więcej

Przekroczenia poziomu informowania (50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 27.02.2023 r. na stacjach w m. Nowa Ruda

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu PM10, na terenie powiatu nowomiejskiego

czytaj więcej

Przebudowa dogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady

czytaj więcej

liczba pozycji: 20
Pobierz wersję XML