Komunikaty Ogólne

W dniu 01.12.2023 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3).

czytaj więcej

W dniu 1 grudnia w powiecie starachowickim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 w powietrzu od godz. 9.30 do 24.00 dnia 01.12.2023 powiat krakowski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki.

czytaj więcej

W dniu 01.12.2023 r. na części obszaru województwa śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

czytaj więcej

W dniu 01.12.2023 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

W dniu 01 grudnia na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 μg/m3).

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj więcej

W dniu 3.12.2023 pomiędzy stacjami Chybie a Czechowice-Dziedzice wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W dniu 2.12.2023 pomiędzy stacjami Pszczyna a Chybie wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

W noc 2/3.12.2023 pomiędzy stacjami Pszczyna a Bielsko-Biała Główna wystąpią zakłócenia w transporcie kolejowym obsługiwanym przez Koleje Śląskie

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu. Warszawa Centrum

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

czytaj więcej

Zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwie podlaskim

czytaj więcej

W dniu 26.04.2023 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w roku 2023 przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

Powiaty: wejherowski, kościerski i lęborski obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

czytaj więcej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

liczba pozycji: 26 - strona 1/2
Pobierz wersję XML