Komunikaty Hydrologiczne

Susza hydrologiczna. Zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki (małopolskie, podkarpackie). Ważność: od godz. 10:28 dnia 11.08.2022 do odwołania.

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2022 do odwołania

czytaj więcej

IMGW ostrzega o suszy hydrologicznej na obszarze zlewni Regi i Parsęty (zachodniopomorskie), od godz. 11:22 dnia 09.08.2022 do odwołania.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne o suszy dla rzeki Warty dolnej od Noteci do ujścia od godz. 13:04 dnia 23.05.2022 r., do odwołania

czytaj więcej

Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla zlewni rzek Iny i Płoni, od godz. 13:09 dnia 23.05.2022 r., do odwołania

czytaj więcej

Obszar: Odra dolna od Warty do Gryfina (lubuskie, zachodniopomorskie)

czytaj więcej

IMGW ostrzega przed susza w zlewni Parsęty od godz. 12:02 dnia 01.07.2022 do odwołania

czytaj więcej

IMGW ostrzega o suszy hydrologicznej w przyrzeczu Noteci środkowej i dolnej od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 r., do odwołania.

czytaj więcej

Obszar: Gwda (wielkopolskie, zachodniopomorskie), od godz. 14:13 dnia 01.08.2022 do odwołania.

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr: 68, zjawisko : susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia Pisy, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

Woj. podlaskie - zlewnia Bugu, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

czytaj więcej

Państwowa służba hydrogeologiczna informuje o utrzymującym się stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.

czytaj więcej

Od godz. 10:30 dnia 25.07.2022 do odwołania, występuje susza hydrologiczna. Obszar: Wisła od Dęblina do ujścia Zgłowiączki i przyrzecze.

czytaj więcej

Biuro prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 62 Zjawisko: susza hydrologiczna

czytaj więcej

Susza hydrologiczna. Obszar: zlewnia Bobru od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, rzeka Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy (dolnośląskie, lubuskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna. Obszar: rzeka Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry (lubuskie).

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne - Susza hydrologiczna od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 do odwołania

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 71, zjawisko: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

liczba pozycji: 65 - strona 1/4
Pobierz wersję XML