Komunikaty Meteorologiczne

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. śląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

IMGW-PIB BMPM w Gdyni ostrzega: przed ograniczoną widzialnością /2 w strefie brzegowej – część zachodnia od godz. 09:00 do godz. 19:00 dnia 13.05.2021

czytaj więcej

Woj. małopolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. dolnośląskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. lubelskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 12
Pobierz wersję XML