Gwałtowny wzrost stanów wody rzek

13.07.2024 10:21:00
woj. podlaskie, Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Iłżanka, Radomka, Świder, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Bug, Nurzec, Liwiec, Leśna, Niemen

gwałtowne wzrosty stanów wody

13.07.2024 08:43:00
śląskie, zlewnia Małej Wisły, Przemszy i Soły - gwałtowne wzrosty stanów wody

gwałtowny wzrost stanów wody

13.07.2024 08:31:26
lubelskie, zlewnie Wieprza oraz Bugu po Krzyczew, gwałtowne wzrosty stanów wody

gwałtowny wzrost stanów wody

13.07.2024 08:27:40
podkarpackie, zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Strwiąża, gwałtowne wzrosty stanów wody

Gwałtowny wzrost stanów wody

13.07.2024 08:22:00
świętokrzyskie, zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody

gwałtowny wzrost stanów wody

13.07.2024 08:18:00
małopolskie, zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy, gwałtowne wzrosty stanów wody

gwałtowny wzrost stanów wody

13.07.2024 08:11:47
śląskie, zlewnie Małej Wisły, Przemszy oraz Soły, gwałtowne wzrosty stanów wody

Przekroczenie stanu ostrz. - nr 188/2P

13.07.2024 07:49:00
IMGW - PIB wydało ostrzeżenie dot. wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, stopnia drugiego na rz. Prosna górna, woj. opolskie

susza hydrologiczna

13.07.2024 07:42:00
podkarpackie, zlewnia Sanu od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły, susza hydrologiczna

wezbranie stany alarmowe

13.07.2024 05:50:34
dolnośląskie, Ślęza górna do Borowa, wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1

12.07.2024 13:47:00
GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1

wezbranie stany ostrzegawcze

12.07.2024 10:02:48
dolnośląskie, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

susza hydrologiczna

09.07.2024 07:56:00
lubelskie, zlewnia Bugu do ujścia Uherki, susza hydrologiczna

SUSZA HYDROLOGICZNA

05.07.2024 10:56:00
SUSZA HYDROLOGICZNA obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci - do odwołania.

susza hydrologiczna nr:102

05.07.2024 10:33:00
wielkopolskie, Warta środkowa od Wełny do Noteci, susza hydrologiczna

Susza hydrologiczna

04.07.2024 07:44:00
Świętokrzyskie, zlewnia Pilicy od zb. Sulejów, susza hydrologiczna

Susza hydrologiczna

03.07.2024 10:23:00
IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Tążyna

susza hydrologiczna

29.06.2024 10:48:00
susza hydrologiczna - zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie).

Susza Hydrologiczna – Biebrza

24.06.2024 12:13:00
Woj. podlaskie (zlewnia Biebrzy), biuro prognoz hydrologicznych wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 125

21.06.2024 17:29:00
IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA zlewnie Olawy i Slezy od 11:35/21.06.2024 do odwolania.
liczba pozycji: 29 - strona 1 z 2 łącznie