Komunikaty Wszystkie kategorie

warmińsko-mazurskie, Zlewnie rzek wpadających do Zalewu Wiślanego, gwałtowne wzrosty stanów wody, od 10.07. do 11.07.

czytaj więcej

Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

czytaj więcej

Przebudowa drogi na DP 1567N, na odcinku od m. Glitajny do zjazdu do m. Karszewo na długości 1550m.

czytaj więcej

„Remont mostu drogowego przez rz. Elmę w km 8+072 drogi powiatowej nr 1354N Glądy – Pieszkowo – Tolko w miejcowości Piaseczno”

czytaj więcej

Koronawirus - 13 czerwca otwieramy granice – kontrole tylko wyrywkowo. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/

czytaj więcej

Przebudowa drogi na DP 1956N, DW-592 w okresie 09.12.2019 - 31.08.2020. Możliwe czasowe wyłączenie drogi DP 1956N z użytkowania w miejscowości Grzęda.

czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej DP 1380N w okresie 09.12.2019-30.10.2020 na odcinku Dęby - Toprzyny od km 0+000 do km 8+065. Możliwe utrudnienia w ruchu i objazdy.

czytaj więcej

liczba pozycji: 27 - strona 2/2
Pobierz wersję XML