Komunikaty Wszystkie kategorie

Zjawisko: susza hydrologiczna, obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna dotyczy przyrzecze Noteci środkowej i dolnej.

czytaj więcej

Susza hydrologiczna: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna pierwszego stopnia. Obszar: zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna. Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna na obszarze Odry środkowej od Słubic do Warty (lubuskie) od godz. 08:43 dnia 01.07.2022 do odwołania

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna. Obszar: Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic (dolnośląskie, lubuskie)

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna. Obszar: Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej) (dolnośląskie, lubuskie)

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna pierwszego stopnia. Obszar: Przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina (lubuskie, zachodniopomorskie).

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna, obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie).

czytaj więcej

Susza hydrologiczna obszar: Odra od Ścinawy do Głogowa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie).

czytaj więcej

Susza hydrologiczna obszar: Warta dolna od Noteci do ujścia (lubuskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna obszar: Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic (lubuskie)

czytaj więcej

Susza hydrologiczna na obszarze Noteci dolnej

czytaj więcej

Susza hydrologiczna na obszarze przyrzecza Warty dolnej od Noteci do ujścia

czytaj więcej

susza hydrologiczna: w obszarze Czerny Wielkiej.

czytaj więcej

Zjawisko: susza hydrologiczna. Obszar: Polski Rów (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie)

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

czytaj więcej

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

czytaj więcej

liczba pozycji: 39 - strona 2/2
Pobierz wersję XML