Komunikaty Wszystkie kategorie

Komunikat w sprawie śniętych ryb w rzece Odra.

czytaj więcej

Państwowa służba hydrogeologiczna informuje o utrzymującym się stanie zagrożenia hydrogeologicznego dla północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.

czytaj więcej

Biuro prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 71, zjawisko: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie: susza hydrologiczna

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydał ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydał ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

czytaj więcej

Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

czytaj więcej

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

czytaj więcej

liczba pozycji: 31 - strona 2/2
Pobierz wersję XML