Komunikaty Ogólne

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

czytaj więcej

Przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 2
Pobierz wersję XML