Komunikaty Wszystkie kategorie

W dniu 26.04.2023 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w roku 2023 przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

czytaj więcej

liczba pozycji: 21 - strona 2/2
Pobierz wersję XML