Komunikaty Wszystkie kategorie

od godz. 14:00 dnia 25.05.2024 do godz. 23:00 dnia 25.05.2024

czytaj więcej

stan wody: 110 cm
stan ostrzegawczy: 230 cm
stan alarmowy: 260 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 65 cm
stan ostrzegawczy: 200 cm
stan alarmowy: 230 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 142 cm
stan ostrzegawczy: 220 cm
stan alarmowy: 280 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 99 cm
stan ostrzegawczy: 140 cm
stan alarmowy: 190 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 141 cm
stan ostrzegawczy: 600 cm
stan alarmowy: 650 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 176 cm
stan ostrzegawczy: 530 cm
stan alarmowy: 650 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 182 cm
stan ostrzegawczy: 530 cm
stan alarmowy: 650 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 230 cm
stan ostrzegawczy: 510 cm
stan alarmowy: 630 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 223 cm
stan ostrzegawczy: 540 cm
stan alarmowy: 650 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 283 cm
stan ostrzegawczy: 320 cm
stan alarmowy: 360 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 192 cm
stan ostrzegawczy: 260 cm
stan alarmowy: 280 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

stan wody: 64 cm
stan ostrzegawczy: 230 cm
stan alarmowy: 260 cm
trend: bez zmian

źródło: IMGW-PIB

czytaj więcej

kujawsko-pomorskie, Martwa Wisła, dopływy Dolnej Wisły, Elbląg, Nogat, gwałtowne wzrosty stanów wody

czytaj więcej

kujawsko-pomorskie, Warta środkowa i dolna z dopływami, Noteć z dopływami, dopływy Odra dolnej, gwałtowne wzrosty stanów wody

czytaj więcej

kujawsko-pomorskie, zlewnie: Pilica, Bzura, przyrzecze Wisły poniżej uj. Narwi, Zgłowiączka, gwałtowne wzrosty stanów wody

czytaj więcej

UTRUDNIENIA na DW657, zamknięcie wiaduktu WD-139 nad autostradą A1. Odcinek drogi Złotoria – Nowa Wieś.

czytaj więcej

IMGW-PIB ostrzega: SUSZA HYDROLOGICZNA na obszarze zlewni rzeki Mień od godz. 10:18 dnia 22.05.2024R. do odwołania.

czytaj więcej

W dniu 23.05.2024 r. oraz 27.06.2024 r. na terenie 1Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Maksymilianowo, leżący w Bożenkowie zostaną uruchomione syreny alarmowe..

czytaj więcej

Utrudnienie na DW 657, odcinek drogi m. Złotoria – m. Nowa Wieś, pow. toruński, zamknięcie wiaduktu drogowego DW 139 nad autostradą A1.

czytaj więcej

liczba pozycji: 21 - strona 1/2
Pobierz wersję XML