W dniach 23.04.2024 r. - 31.12.2024 r. na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Prognozowane od dnia 23.04.2024 r. - 31.12.2024 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 obejmuje powiaty: nowotomyski i pleszewski.
Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

wróć do listy