Inne zagrożenia naturalne i techniczne

Poradnik w przygotowaniu

Góra strony
 • W miarę swoich możliwości udziel pomocy innym poszkodowanym.
 • Jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku wyjściem ewakuacyjnym, podejmij próbę wydostania się na zewnątrz przez okno.
 • Jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku, wywieś w miejscu widocznym z zewnątrz, białe prześcieradło obrus lub inną tkaninę, jako znak wzywania pomocy.
 • Jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez fragmenty zrujnowanego budynku, spróbuj wzywać pomocy stukając w „sztywne” elementy metalowe – np. rury.
 • Gdy udało Ci się opuścić uszkodzony budynek:
  • powiadom kierującego akcją ratowniczą lub pierwszego napotkanego ratownika, o osobach znajdujących się jeszcze we wnętrzu budynku, a także o osobach, których na pewno w nim nie ma;
  • przekaż ratownikom inne informacje ważne do sprawnego prowadzenia akcji;
  • nie wracaj do uszkodzonego budynku bez zgody ratowników.
 • Gdy istnieje możliwość eskalacji zagrożenia, oddal się jak najszybciej od miejsca zdarzenia.
 • Bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierujących akcją ratowniczą lub władze lokalne (po zakończeniu akcji ratowniczej).

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
Góra strony

WARTO WIEDZIEĆ

Substancje chemiczne mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Zagrożenia mogą powstawać w czasie produkcji, przechowywania, transportu, wykorzystania i składowania tych materiałów. Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń.

Poniżej przykładowe oznakowanie pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne:

Licznik oznacza: numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry.
Mianownik oznacza: numer rozpoznawczy materiału, nr ONZ - cztery cyfry.

ZACHOWANIE PODCZAS WYPADKÓW i AWARII TECHNICZNYCH Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 • jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebezpiecznych substancji, dzwoń natychmiast na numer alarmowy 112 w miarę możliwości podając oznaczenie cyfrowe;
 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio/telewizor na lokalną stację radiową /telewizyjną, wysłuchaj komunikatu o powstałym zagrożeniu i wykonuj dokładnie polecenia;
 • jeżeli znajdujesz się w samochodzie, zamknij okna i wyłącz wentylację;
 • jeżeli schroniłeś się w domu lub innym pomieszczeniu wykonaj w miarę możliwości uszczelnienie ze zmoczonych wodą np. ręczników, szmat lub prześcieradeł itp. okien, drzwi i otworów wentylacyjnych; oddychaj przez filtr zrobiony z tkaniny lub innego miękkiego materiału (chusteczka, szalik, część odzieży, bandaż, wata) zmoczonego w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej, chroń skórę przed zetknięciem się z niebezpieczną substancją ,
 • schroń się na parterze lub w piwnicy - przy uwolnieniu się AMONIAKU albo na wyższych kondygnacjach w przypadku CHLORU i KWASÓW;
 • unikaj wszelkiego kontaktu z rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami, oparami;
 • w przypadku awarii z substancjami niebezpiecznymi załóż ubranie szczelnie okrywające ciało; nie zapomnij założyć rękawic;
 • nie jedz i nie pij płynów, które mogą być skażone. Nie podawaj skażonej paszy ani płynów zwierzętom hodowlanym;
 • oddal się od miejsca wycieku niebezpiecznych substancji, – w kierunku prostopadłym do przemieszczających się dymów i oparów; do ochrony dróg oddechowych użyj chusteczki, szalika lub innej części odzieży.

UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY OSOBIE POSZKODOWANEJ

 • Wynieś - w miarę możliwości – poszkodowanego z rejonu skażenia,
 • zdejmij skażoną odzież, ciało zmyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj),
 • zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza,
 • w przypadku braku oddechu - zastosuj sztuczne oddychanie, a w przypadku zatrucia pokarmowego - wywołaj wymioty (tylko u przytomnych),
 • oczy opłucz bieżącą wodą przy odwiniętych powiekach,
 • zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem,
 • nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,
 • wezwij pomoc.

CO ROBIĆ PO WYPADKU?

 • jeżeli byłeś ewakuowany, nie wracaj do domu zanim odpowiednie służby nie stwierdzą, że jest bezpiecznie;
 • po powrocie do mieszkania otwórz wszystkie okna i gruntownie wywietrz mieszkanie - nie zapomnij odsłonić otworów wentylacyjnych;
 • umyj się i zmień ubranie;
 • skażone ubranie, własnoręcznie zrobione filtry i środki ochrony szczelnie odizoluj (w zależności od wielkości skażenia upierz lub zniszcz - spalenie lub zakopanie);
 • obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i udaj się do lekarza pierwszego kontaktu.

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
Góra strony