Przebudowa drogi powiatowej nr 1541N

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że zgodnie z przedłożonym harmonogramem przez wykonawcę robót w okresie 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. realizowana będzie inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)”. Z uwagi na fakt, że umowny termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na 15.11.2019 r. harmonogram prac może ulec zmianie.

Ze względów technologicznych realizacja inwestycji zakłada w pewnych okresach wyłączenie drogi powiatowej nr 1354N na odcinku Tolko – Rodnowo z użytkowania. Objazdy będę wyznaczane zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu

wróć do listy