Przebudowa DW nr 993 Gorlice- nowy Żmigród-- Dukla

Od dnia 06.05 br. do przewidywanego czasu zakończenia prac tj. 31.10. br. będzie trwała rozbudowa DW Nr 993 Gorlice Nowy Żmigród- Dukla polegająca na:
- budowie mostu w km 21 +385 m na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami i przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Pielgrzymka
- budowie mostu wraz z rozbiórką mostu istniejącego w km 22+617 m , przebudowie tej drogi w m. Pielgrzymka
W związku z powyższym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przewidująca zamknięcie dla ruchu w/w mostów.
1. Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami:
– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec
– drogą powiatowa nr 1881 R na odcinku Dębowiec-Osiek Jasielski
– drogą powiatowa nr 1894 R na odcinku w m. Osiek Jasielski
– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Osiek Jasielski- Mytarka

2. Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów bez ograniczenia tonażowego DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami:
– drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec
– drogą krajową nr 28 w m. Jasło
– drogą wojewódzką nr 992 na odcinku Jasło- Nowy Żmigród

wróć do listy