Ostrzeżenie hydro 87 susza

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 87
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:20 dnia 18.09.2023 do odwołania
Obszar: Noteć górna (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni górnej Noteci spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ

wróć do listy