Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej)

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Bobru od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM). Ostrzeżenie może podlegać późniejszej aktualizacji.

wróć do listy