W dniu 26.04.2023 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w roku 2023 przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

Prognozowane ryzyko obejmuje miasto Siedlce oraz powiaty: legionowski, wołomiński, otwocki i siedlecki.
Od 26.04.2023 r. do końca roku, na wskazanym powyżej obszarze obowiązują ograniczenia i zakazy określone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w załączniku nr 7 do Programu ochrony powietrza, wskazane dla BENZO(A)PIRENU - POZIOM 1 (KOLOR ŻÓŁTY): (kliknij poniższy link)
http://powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen.

wróć do listy