Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego(20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu od 27.03-31.12.2023r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM2,5. Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Lwówku Śląskim
przy al. Wojska Polskiego za okres od 28.03.2022 r. do 27.03.2023 r. wskazuje na ryzyko
przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na
terenie: miasta Lwówek Śląski.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.

wróć do listy