W dniach 09.05-24.11.2022 zamknięty zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 648 w m. Poryte.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w dniach 09.05-24.11.2022 r., przewiduje się zamknięcie ruchu drogi wojewódzkiej nr 648 w związku z inwestycją pn.: Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 648. Objazd zamkniętego odcinka odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu przez m. Hipolitowo, Budy Poryckie i Budy Stawiskie.

wróć do listy