Ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

W okresie od dnia 08.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje miasta Kłodzko, Nowa Ruda.
Zaleca się zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi oraz bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

wróć do listy