Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna

Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna, Obszar: zlewnie dopływów Warty środkowej od Jeziorska do Noteci (wielkopolskie).
W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Jeziorska do Noteci, Kanale Mosińskim i Drawie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

wróć do listy