Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., na terenie miasta:
Nowa Ruda.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.

wróć do listy