Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (6 ng/m3) dla arsenu w pyle zawieszonym PM10, Od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., na terenie miast: Legnica i Głogów.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachorowań i czynności zmniejszających
ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym
pyłu zawieszonego.

wróć do listy