POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

wróć do listy