POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka
Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

wróć do listy