Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego
(20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
na terenie miast: Jelenia Góra, Kłodzko i Środa Śląska.
Zaleca się
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego

wróć do listy