Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego (20 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w
powietrzu.
Od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie
grzewczym.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM2,5
Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 dla stacji PMS zlokalizowanej
przy:
> ul. Okrzei we Włocławku
za okres od 01.03.2020 do 28.02.2021 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla:
> obszaru Śródmiejskiego we Włocławku.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 22,668 tys.
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie
samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu,
znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego
mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel,
dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa
się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca sie również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
ni ep ełno sprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do
uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz
możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia
na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

wróć do listy