Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny i w Zdzieszowicach przy ul. Piastów za okres od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 mikrogramów/m3) na terenie: miasta Nysa i Zdzieszowice.
Pełna treść komunikatu pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3083

wróć do listy