Komunikaty Hydrologiczne

dolnośląskie, zlewnie górskie i podgórskie lewostronnych dopływów Odry środkowej, gwałtowne wzrosty stanów wody

czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 43 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1

czytaj więcej

Susza hydrologiczna- Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry.

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie: susza hydrologiczna

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydał ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

Biuro Prognoz Hydrologicznych wydał ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna.

czytaj więcej

liczba pozycji: 6
Pobierz wersję XML