Na terenie miast: Olsztyn, Gołdap, Iława, Ostróda, w dniu 21 października 2019 r., wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Na terenie miast: Olsztyn, Gołdap, Iława, Ostróda, w dniu 21 października 2019 r., wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zgodnie z prognozą zmian poziomu substancji istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu dopuszczalnego na koniec roku.

wróć do listy