PGWWP RZGW w Gdańsku informuje, że na drodze wodnej Wisła na odcinku od km 679+600 do 830+000 występują ekstremalnie niskie głębokości.

PGWWP RZGW w Gdańsku informuje, że na drodze wodnej Wisła na odcinku od km 679+600 do 830+000 występują ekstremalnie niskie głębokości. Przy obecnych stanach wody na wodowskazach Włocławek i Toruń głębokość tranzytowa na tym odcinku drogi wodnej w miejscu występowania przemiałów wynosi maksymalnie 40 cm.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas żeglugi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ZZPGW Wody Polskie w Toruniu, tel. 56 306 71 63

wróć do listy