Alert poziomu II dot. poziomu ozonu dn. 24.06.2019 r. w Jeleniej Górze, dn. 25.06.2019 we Wrocławiu przy ul. Bartniczej oraz dn. 26.06.2019 w Osieczowie.

GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 24 czerwca 2019 r. w Jeleniej Górze, dnia 25 czerwca 2019 we Wrocławiu przy ul. Bartniczej oraz dn. 26 czerwca 2019 w Osieczowie zarejestrowano przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu (stężenie 8-godzinne powyżej 120 µg/m3) . Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu. Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

wróć do listy