POWIADOMIENIE nr 04/2019 o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 ALERT POZIOMU II

Data wystąpienia 36-go przekroczenia poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10: 18 kwietnia 2019 r. / godzina 24:00
Przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w stacji pomiarowej na terenie strefy dolnośląskiej.
Strefa dolnośląska (PL0204):
- w Kłodzku przy ul. Szkolnej

wróć do listy