Od dnia 15.04.2019 r. planowane jest wprowadzenie ograniczeń z związku z remontem mostu Ubieszynie.

- ograniczenia ciężaru pojazdów, wysokości i szerokości skrajni wprowadzone będą w dniu 15.04.2019, przewidywany termin ich zakończenia to 30.09.2019,. Planowane jest również bezpośrednio przed usunięciem ograniczeń, całkowite zamknięcie obiektu na 72 godz., o którym służby i mieszkańcy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Następnie roboty będą kontynuowane przy utrzymaniu
ruchu w systemie wahadłowym z ograniczeniem skrajni poziomej do 2,80 m. Obecnie ograniczenia dotyczą zakazu ruchu na obiekcie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ograniczenia skrajni pionowej do 3,5 m oraz ograniczenia skrajni poziomej do 2,80 m. przy utrzymaniu ruchu pozostałych pojazdów w systemie wahadłowych z sygnalizacja switlną

wróć do listy