Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego; Obszar Data i godzina ogłoszenia: Bieszczady 2019-01-17 18.00 Zagrożenie lawinowe drugi stopień.

Opis panującej sytuacji:
Umiarkowane zagrożenie lawinowe występuje w miejscach gdzie wiatr głównie z kierunku południowego odłożył i uformował deski śnieżne o znacznej grubości. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie północnych i północno-wschodnich stromych stoków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu. Znaczna ilość śniegu przeniesiona na południową stronę gdzie możliwe zsuwy i małe lawiny. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność. Duża zmienność lokalna pokrywy śnieżnej, wzrost wraz ze wzrostem wysokości. Pokrywa zbudowana jest z kilku warstw śniegu przewianego i zmetamorfizowanego o różnej twardości, poprzedzielanego warstwami cienkich lodoszreni i jest umiarkowanie stabilna. Wierzchnia warstwa kilkanaście cm śnieg mokry, w miejscach wywianych lodoszreń. W partiach połonin utrzymuje się nierównomierna pokrywa śnieżna, która kształtuje się na poziomie ok. 130 cm. Warunki turystyczne bardzo trudne, szlaki w większości zawiane i nieprzetarte ze słabo widocznym ich przebiegiem, w wielu miejscach utworzone zaspy. Na jutro prognozowane ocieplenie.

Opis ogłoszonego stopnia według skali:
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach m ich przebiegiem, w wielu miejscach utworzone zaspy. Prognozowane dalsze opady śniegu.

Opis ogłoszonego stopnia według skali:
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym wszystkim na wskazanych stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz
posiadania bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków1
szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

wróć do listy